Марцеляк Олег Володимирович

професор кафедри, д.ю.н., проф.

Освіта: Українська юридична академія (1993)

Дисертації: докторська дисертація на тему «Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель» (2004), кандидатська дисертація на тему «Контрольно-наглядові органи в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України» (1997).

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

07.2021 - т.ч. - професор кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

07.2016 - 07.2021 - завідувач кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

09.2014 - 07.2016 - професор кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

07.2011 - 08.2014 - начальник  навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ;

07.2008 - 07.2011 - начальник навчально-наукового інституту підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ;

09.2002 - 07.2008 - доцент кафедри конституційного та міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх справ;

06.2000 - 08.2002 - декан юридичного факультету Гумнанітарно-юридичного інституту;

09.1997 - 06.2000 - доцент кафедри конституційного права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого;

09.1995 - 09.1997 - асистент кафедри конституційного права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого;

10.1993 - 09.1995 - аспірант кафедри конституційного права Української юридичної академії.

Коло наукових інтересів: конституційне право, порівняльне конституційне право, виборче та референдумне право.

Google Академія, ORCID: 0000-0001-6686-0255, Scopus-Author ID