здобувачам

📗 бакалаври

Робочі навчальні програми ОС "БАКАЛАВР"

📂 Денна форма навчання

📂 Заочна форма навчання

Розклад та інша корисна інформації для здобувачів за посиланням.

🎓 магістри

🎓 Робочі навчальні програми ОС "МАГІСТР"

📂 Денна форма навчання

📂 Заочна форма навчання

Розклад та інша корисна інформація для здобувачів за посиланням.

📊 аспіранти

Корисна інформації для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктор філософії в галузі права за посиланням.