здобувачам

📗 бакалаври

Робочі навчальні програми ОС "БАКАЛАВР"

📂 Денна форма навчання

📂 Заочна форма навчання

Розклад та інша корисна інформації для здобувачів за посиланням.

🎓 магістри

🎓 Робочі навчальні програми ОС "МАГІСТР"

📂 Денна форма навчання

📂 Заочна форма навчання

Розклад та інша корисна інформація для здобувачів за посиланням.

📊 аспіранти

🎓 Робочі навчальні програми для здобувачів ступеня доктора філософії в галузі права

📂 Денна форма навчання

Корисна інформації для аспірантів за посиланням.