Настановча зустріч з аспірантами

Вітаємо вступників з успішним складанням вступних випробувань та зарахуванням до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії (ОНП «Право»)!

4 жовтня 2021 року на кафедрі відбулась зустріч здобувачів третього рівня вищої освіти першого року навчання з науковими керівниками та здобувачами старших років навчання. Особлива увага була сфокусована на цілях ОНП, програмних результатах навчання, її структурі та змісті, питаннях навчання і викладання, порядку та критеріях оцінювання в межах окремих освітніх компонентів, їх оприлюдненні на сайті Навчально-наукового інституту права, сторінках кафедр, студентоцентрованому підході, його реалізації в освітньому процесі, питанні поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП «Право», інтернаціоналізації діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також було акцентовано увагу на політиці, стандартах і процедурах дотримання академічної доброчесності, яких послідовно мають дотримуватися всі учасники освітнього процесу під час реалізації ОНП «Право», технологічних рішенням, які використовує Київський національний університет імені Тараса Шевченка як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню забезпечення Університетом освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів третього рівня вищої освіти, що навчаються за ОНП «Право», політиці та процедурам вирішення конфліктних ситуацій, залученню здобувачів до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості, формулювання тематики майбутнього дисертаційного дослідження, можливості здобувачам під час виконання навчальних завдань вільно обирати теми для своїх досліджень, зокрема і ті, що є контраверсійними.

Здобувачі першого року навчання обрали старосту, створили групи у соціальних мережах з метою оперативного отримання та обговорення інформації про освітній процес.

Бажаємо аспірантам натхненного, цікавого навчання, а науковим керівникам - задоволення від підготовки майбутнього покоління школи конституційного права Шевченкового університету!