Запрошуємо на Всеукраїнську науково-практичну конференцію з прав людини

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Права людини як індикатор розвитку сучасної держави”, яку заплановано провести в онлайн форматі 13 грудня 2021 року.


До участі запрошуються здобувачі вищої освіти, викладачі, дослідники, правники та усі зацікавлені в тематиці наукового заходу.


Організатори: Навчально-науковий інститут права КНУ імені Тараса Шевченка (Кафедра конституційного права спільно з Центром прав людини та урядування).


Тематичні напрями:

– Сучасні доктринальні розробки у сфері прав людини;

– Міжнародні стандарти захисту прав людини;

– Конституційний вимір прав людини та їх захист Конституційним Судом України;

– Каталог прав людини у фокусі практики Європейського суду з прав людини;

– Права людини і розвиток держави через принцип належного урядування.


За результатами роботи конференції буде сформовано електронну збірку тез доповідей із розміщенням її у відкритому доступі, зокрема на офіційному вебсайті кафедри конституційного права КНУ імені Тараса Шевченка в розділі “Література” (https://konstp.law.knu.ua/literature). Крім того, учасники отримають сертифікат, який засвідчує участь в онлайн конференції.


Робочі мови: українська, англійська.


Організаційний внесок для учасників відсутній!


Для участі в заході, до 1 грудня 2021 року (включно), необхідно заповнити заявку через Гугл форму (https://bit.ly/3bPmjUj) та, за наявності тез доповідей, надіслати на електронну адресу організаційного комітету (const.law.knu.ua@gmail.com) файл з тезами, оформлені належним чином.


Вимоги до оформлення тез доповідей. Тези мають бути виконані в текстовому редакторі Word, обсягом тексту до 5 сторінок формату A4, поля – всі по 2 см, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Перед назвою тез вказується ім'я та прізвище автора, заклад вищої освіти (або місце роботи), статус (або посада). Зразок оформлення додається нижче.

Використання джерел мають бути належним чином оформлені у “Списку використаних джерел”, який подається після тексту тез. Оргкомітет звертає увагу учасників на вимоги щодо бібліографічного оформлення джерел, визначені ДСТУ 8302:2015 (більше про вимоги з прикладами за посиланням).

Автори, які не мають наукового ступеня разом із тезами надсилають рекомендацію наукового керівника, або іншої особи, яка має науковий ступінь!


N.B.: Організаційний комітет залишає за собою право відмовити у прийнятті тез доповідей у разі неналежного їх оформлення та/або наявності ознак порушення академічної доброчесності (академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації)!

Детальну інформацію про програму заходу буде надіслано усім зареєстрованим учасникам заходу.


Контакти організаційного комітету

Телефон: 044-235-43-27, електронна пошта: const.law.knu.ua@gmail.com

Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/ConstLawKNU

Фейсбук-подія: https://www.facebook.com/events/733686244254889


Зразок оформлення тез:


Прізвище Ім'я

Навчально-науковий інститут права,

КНУ імені Тараса Шевченка,

студент 1 року навчання ОС “Магістр”


Інститут конституційної скарги в механізмі захисту прав людини в Україні


Проблема прав людини не вичерпує свого актуального значення в сучасних умовах розвитку держави. На думку М.І. Козюбри, закріплення прав людини в конституціях та законах – важливий, але часто не визначальний крок для визнання їх державами, тому що все залежить від рівня забезпеченості прав людини, зокрема від розвинутості юридичних засобів і процедур їх реалізації та захисту [1, с. 5]. Новим рівнем захисту прав людини можна назвати запровадження інституту конституційної скарги в Україні, який ….

….

Список використаних джерел:

  1. Козюбра М.І. Право і людина: лінії взаємозв’язків та тенденції розвитку. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. Т. 168. 2015. С. 3-9.

  2. ….